Nowy stadion żużlowy

Obietnica:

Nowy stadion żużlowy. Awans Motoru Lublin do ekstraklasy pokazał, że Lublin zasługuje na nowy obiekt żużlowy. Zapadła decyzja, że jeszcze w tym roku miasto zleci opracowanie koncepcji wspólnie z klubem. W 2019 roku chce pozyskać dokumentacje i rozpocząć prace. Równolegle będą trwały prace modernizacyjne na stadionie przy Al. Zygmuntowskich, które pozwolą dostosować stadionu do wymogów ekstraklasy.

Weryfikacja (06.2022):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Ogłoszono przetarg na koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy nowego stadionu (04.07.2019). W 2021 Rada Miasta zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dopuszczono możliwość budowy stadionu w rejonie ulic Krochmalnej. W budżetach na lata 2021 (200 tys. zł) i 2022 (1,8 mln zł) zapisano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy stadionu. W lutym 2022 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

W wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 8,2 mln zł na lata 2020-2023 na opracowanie dokumentacji.

Źródło:

Projekt budżetu miasta na rok 2022

Postęp:

Ustalono lokalizację i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy stadionu.