Dolina Bystrzycy w okolicy os. Przyjaźni

3 nowe parki

Obietnica:

Naturalistyczny Park Nadrzeczny pomiędzy ulicami Romera i Janowską, Park Rusałka oraz Ogród Jordanowski Przyjaźni w rejonie osiedla Tatary.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W zakresie Parku Nadrzecznego w 2019 roku zlecono wykonanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania parku nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów oraz przeprowadzono konsultacje społeczne. Pod koniec 2022 roku odbyło się trzecie wyłożenie planu miejscowego dla tego terenu.

Na początku 2024 roku żaden z obiecywanych parków nie powstał. Nie ogłoszono nawet przetargów na ich budowę.

Źródło:

Postęp:

0/3