Budowa kompleksu oświatowo – kulturalnego na Ponikwodzie

Obietnica:

Budowa kompleksu oświatowo – kulturalnego na Ponikwodzie, w skład wejdą: żłobek, przedszkole, szkoła.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy szkoły zlecono już w 2016 roku. Przed wyborami w 2018 prezydent zapowiedział, że to „jedna z najważniejszych inwestycji”. Natomiast w sierpniu 2020 stwierdził, że trzeba najpierw zakończyć budowę szkoły na Felinie. „Dokumentację oczywiście wykonamy wcześniej, natomiast wejście z budową to wydatek kilkudziesięciomilionowy, więc musimy mierzyć siły na zamiary. Jak skończymy jedne zadania inwestycyjne, wejdziemy z następnymi„.

W 2021 roku zlecono opracowanie aktualizacji koncepcji. Zlecenie powierzono firmie PION Pracownia Projektowa Andrzej Kusztelak za kwotę  135 tys. zł. Aktualnie urzędnicy wycofuję się jednak z jej wykorzystania.

Choć miejsce na szkołę jest przewidziane w tym miejscu od 2002 roku, to pod koniec 2023 roku zmieniono tutaj plan miejscowy. Pozwala on wybudować tutaj szkołę o innych gabarytach. Urzędnicy zapowiadają, że przygotowują przetarg na opracowanie dokumentacji na jej budowę (link). Jednak w projekcie budżetu na 2024 nie ma takiego zadania, zaś wg Wieloletniej Prognzy Finansowej realizację działania przewidziano od 2025 roku.

Źródło:

W Lublinie otwarto jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce. Tak wygląda w środku, Dziennik Wschodni, 31 sierpnia 2021

Koncepcja na stronie urzędu

https://kurierlubelski.pl/lublin-ponikwoda-dostanie-szkole-kiedy-zabrzmi-pierwszy-dzwonek-w-planach-tez-przedszkole-zlobek-a-nawet-basen/ar/c1-16334977

Postęp: