Budowa ulicy Grygowej

Dokończenie budowy sieci dróg w mieście

Obietnica:

Przebudowa 5 ulic, budowa 3 ulic a w przyszłości modernizacja 5 kolejnych.

Przebudowa:
1. Racławickich
2. Lipowej
3. Pogodnej
4. Unii Lubelskiej wraz z mostami
5. wiaduktów w ciągu ul. Mełgiewskiej (powyżej Dworku Graffa)

Budowa ulic:
1. Dekutowskiego
2. Węglarza
3. Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej

Na nowy okres programowania unijnego miasto zgłosi m.in. przebudowy:
1. Głębokiej,
2. Nadbystrzyckiej
3. Kraśnickiej
4. Sikorskiego
5. Kunickiego

Weryfikacja (12.2022):

w trakcie 

Wstęp:

Punkty postępu przyznawane są za każdą ukończoną inwestycję.

Uzasadnienie:

Przebudowa:

1. Racławickie – zrealizowano
2. Lipowa – zrealizowano
3. Pogodna – nie rozpoczęto prac, ale urząd posiada dokumentację
4. Unii Lubelskiej wraz z mostami- rozstrzygnięto przetarg  i opracowano projekt
5. wiadukty w ciągu ul. Mełgiewskiej (powyżej Dworku Graffa) – nie rozpoczęto prac

budowa ulic:

1. Dekutowskiego – dokumentacja jest gotowa, jednak z powodu braku środków nie ogłoszono przetargu na budowę
2. Węglarza – dokumentacja jest gotowa, jednak z powodu braku środków nie ogłoszono przetargu na budowę
3. Zelwerowicza do ul. Sławinkowskiej- w styczniu 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na projekt (z terminem realizacji do 30.04.2021), w październiku 2022 2022 roku wydano decyzję określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Bohaterów Września do ulicy Sławinkowskiej w Lublinie 

Źródło:

Postęp:

2/8