Stan prac planistycznych w Lublinie w 1 kwartale 2020

Plany zagospodarowania przestrzennego dla Głuska, Abramowic, Zemborzyc

Obietnica:

Plany zagospodarowania przestrzennego dla Głuska, Abramowic, Zemborzyc – zmiana zagospodarowania z rolniczego na budownictwo jednorodzinne

Weryfikacja (09.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Do przystąpienia do utworzenia planów w części tych dzielnic przystąpiono już w 2010 roku, następie 2015 roku, oraz w kolejnych dwóch miejscach w 2017 roku. Jedyny plan, który obowiązuje w tym obszarze uchwalono w 2016 roku.

Aktualnie dla części Głuska nie przystąpiono nawet do opracowywania planu. Według danych GUS za 2021 w Lublinie sporządzanie planu miejscowego trwa ponad 3 lata dla prawie 50% planów. Wyżej wskazano, jednak, że niektóre plany opracowywane są od 2010 roku!!!

Źródło:

link

Postęp: