Ciąg pieszy, droga rowerowa na przedłużeniu Parka Jana Pawła II

Połączenie Węglina Południowego z Parkiem Jana Pawła II w ciągu ulicy Jana Pawła II

Obietnica:

Połączenie Węglina Południowego z Parkiem Jana Pawła II w ciągu ulicy Jana Pawła II

Weryfikacja (03.2024):

zrealizowana

Wstęp:

Możliwość połączenia Węglina Południowego z Parkiem Jana Pawła II w ciągu ulicy Jana Pawła II występuje wyłącznie wzdłuż ul. Szafirowej, w miejscu w którym ulica ta przebiega pod al. Jana Pawła II. W Budżecie Obywatelskim na 2023 rok wygrał projekt dot. realizacji tego połączenia i został zrealizowany.

Uzasadnienie:

Zadanie zostało zrealizowane, jednak inicjatorami byli mieszkańcy.

Źródło:

Postęp: