Dzielnica kreatywna, przemysł kreatywny

Powstanie dzielnicy kreatywnej na ul. Lubartowskiej

Obietnica:

W ramach realizacji programu rewitalizacji Podzamcza na ul. Lubartowskiej powstanie dzielnica kreatywna – bazująca na już obecnych tam zakładach oraz kilkudziesięciu nowy firmach.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem nie da się uznać by powstała dzielnica kreatywna na ul. Lubartowskiej. W szczególności nie powstało tutaj  kilkadziesiąt nowych firm z sektora kreatywnego.

Na stronie urzędu znajduje się Baza Kreatywnych. Znajduje się w niej tylko 25 firm. W pobliżu Lubartowskiej znajduje się tylko jedna firma. Co więcej jedna firma jako lokalizacje wskazuje Świdnik, kolejna… Tallin w Estonii.

Informacja od rzecznika prasowego:

W ramach realizacji programu rewitalizacji Podzamcza Miasto Lublin wdrożyło programy Lubelscy Kupcy oraz Kreatywne Przemiany. W ramach obu programów zrealizowano działania wspierające nowe firmy zakładające swoje siedziby na tym teranie oraz już tam istniejące. Zrealizowano takie działania jak zakładanie pracowni rzemiosła artystycznego i kreatywności, wymieniono szyldy zainteresowanym przedsiębiorcom, sklepy miały okazję zmienić swoje wnętrza oraz witryny, przeprowadzono szkolenia dla przedsiębiorców. Wskaźniki:
– 4 Pracownie Rzemiosła Artystycznego i Kreatywności,
– 26 wymienionych szyldów,
– 11 firm w ramach programu Kreatywne Przemiany,
– 75 przeszkolonych przedsiębiorców.

Źródło:

Postęp: