Dolina Bystrzycy - widok z mostu 700lecia

Rozbudowa ciągów pieszo rowerowych wzdłuż dolin rzecznych Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka

Obietnica:

Rozbudowa ciągów pieszo rowerowych wzdłuż dolin rzecznych Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W tym momencie nie ogłoszono nawet przetargu na dokumentację dla ww. zadań. W 2023 roku, dzięki inicjatywie mieszkańców zrealizowano projekt dot. remontu drogi rowerowej nad Bystrzycą w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Źródło:

Postęp: