Kładka wężowa Lublin

Rozpoczęcie budowy najważniejszych tras rowerowych w 2019 roku

Obietnica:

Rozpoczęcie w 2019 roku budowy 8 najpilniejszych inwestycji rowerowych:

  1. ukończenie trasy łączącej Felin z Centrum, poprzez budowę dwóch brakujących odcinków drogi rowerowej wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka (odcinek pomiędzy Krańcową a Lotniczą oraz pomiędzy Wrońską a Łęczyńską),
  2. trasa łącząca Filaretów z al. Smorawińskiego, wzdłuż Sowińskiego i Poniatowskiego, w szczególności umożliwienie przejazdu rowerem przez węzeł Poniatowskiego,
  3. ukończenie trasy łączącej Czechów z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) wzdłuż ulicy Lubomelskiej i Wieniawskiej,
  4. ukończenie trasy łączącej Ponikwodę z Centrum, poprzez wykonanie drogi dla rowerów (lub pasów rowerowych) od ulicy Andersa do Bajkowskiego,
  5. stworzenie połączenia z Kalinowszczyzny do Centrum wzdłuż al. Lwowskiej,
  6. dokończenie trasy W-Z (al. Solidarności), poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Kompozytorów Polskich-Prusa oraz oznakowanie trasy wzdłuż ul. Północnej od Ducha do Placu Zamkowego,
  7. trasa wzdłuż Głębokiej, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka,
    trasa wzdłuż Zana, na odcinku Filaretów – Nadbystrzycka (po stronie południowej),
  8. trasa wzdłuż al. Kraśnickiej, na odcinku od Bohaterów Monte Cassino do al. Racławickich (po stronie południowej).

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Obietnica zostanie uznana za zrealizowaną, jeśli w 2019 roku rozpocznie się jej realizacja. Punkty postępu przyznawane są za każdą ukończoną inwestycję.

Uzasadnienie:

Żadne z działań nie znalazło się w budżecie na 2019 rok. Zarząd Dróg i Mostów nie podjął nawet działań na rzecz opracowania projektów tych inwestycji.

Na 2024 rok poza pozycjami 1 i 6, które nie zostały zrealizowane w całości, inne pozycje nie zostały zrealizowane wcale.

Źródło:

Postęp:

0/8