Rozpoczęcie realizacji dokumentów warunkujące Politykę rowerową

Obietnica:

Rozpoczęcie realizacji dokumentów warunkujące Politykę rowerową i konsultowanie projektów dot. infrastruktury rowerowej ze środowiskiem rowerowym.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Zdaniem Porozumienia Rowerowego nie podjęto kroków na rzecz realizacji tych dokumentów – nie powołano m.in. Rady ds. Ruchu Rowerowego, projekty nie były konsultowane ze środowiskiem rowerowym (z wyłączeniem konsultacji projektów w budżecie obywatelskim z ich autorami). W 2022 roku zaprzestano odśnieżania infrastruktury rowerowej bez konsultacji z organizacjami rowerowymi, a nawet bez poinformowania o tym nawet rowerzystów.

Źródło:

Postęp: