Praktyczna edukacja rowerowa

Rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół

Obietnica:

Rozwijanie programu edukacji rowerowej dla uczniów szkół, ale także wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków i studentów

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Pod koniec 2018 roku prowadzono zajęcia w przedszkolach. W 2019 roku prowadzono kampanię edukacyjną w szkołach podstawowych. W projekcie budżetu na 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 rok nie przewidziano środków na żadne z działań. Faktycznie zamiast rozwoju programu edukacji rowerowej nastąpiło jego zakończenie.

Źródło:

Postęp: