Rada Dzielnicy Wieniawa

Sukcesywnie zwiększana rezerwa celowa dla Rad Dzielnic

Obietnica:

Sukcesywnie zwiększana rezerwa celowa dla Rad Dzielnic

Weryfikacja (09.2022):

w trakcie

Wstęp:

Obietnice będzie uznana za zrealizowaną, jeśli rezerwa będzie sukcesywnie zwiększana.

Uzasadnienie:

W 2019 roku podniesiono kwotę rezerwy celowej dla rad dzielnic z 129 tys. zł na dzielnicę do 150 tys. zł. W 2022 rezerwa wzrosła  do 170 tys. zł dla każdej dzielnicy. W 2023 roku założono rezerwę na poziomie 2022 roku.

Źródło:

Projekt budżetu

link

Postęp: