Motocyklowy patrol policji

Większa liczba patroli w dzielnicach

Obietnica:

Zwiększenie ponadnormatywnych patroli policyjnych.

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba patroli ponadnormatywnych w poszczególnych latach:
2018: 11 200
2019: 3 200
2020: 0*
2021: 0*
2022**: 0
2023**: 0
* – jak czytamy w informacji „W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i koniecznością zaangażowania
dużych środków z budżetu miasta na walkę z jej skutkami program nie był realizowany. Działania Policji skierowane były przede wszystkim na realizację nakazów i obowiązków w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV-2.”. Covid rozpoczął się w Polsce dopiero w marcu 2020 roku. Na patrole ponadnormatywne w 2020 roku zaplanowano 280 tys. zł.
** – plan

Źródło:

Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – ,,Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Postęp: