Wprowadzenie Lubelskiej Karty Mieszkańca

Obietnica:

Wprowadzenie Lubelskiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z kartą biletu elektronicznego pozwoli na nowoczesne nośniki zakupu usług komunalnych połączone z płatnościami kartą płatniczą i aplikacjami mobilnymi.

Weryfikacja (12.2022):

zrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W sierpniu 2020 roku ruszyła Lubelska Karta Miejska. Oferuje ona zniżki m.in. w komunikacji miejskiej, miejskich instytucjach kultury czy obiektach MOSIR. Z listą zniżek można się zapoznać tutaj.

Źródło:

https://lublin.eu/lublin/karta-miejska/

Postęp: