Dom Kultury Kolejarza

Modernizacja budynku po dawnym Domu Kultury Kolejarza

Obietnica:

Modernizacja budynku po dawnym Domu Kultury Kolejarza.

Weryfikacja (09.2022):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

28.07.2022 rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury „Kolejarz” usytuowanego przy ul. Wł. Kunickiego 35 w Lublinie na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży”. Przetarg wygrała firma Sound&Space Sp. z o.o. za kwotę 4,2 mln zł.

Termin realizacji dokumentacji to ok. 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (3 sierpnia 2022 – 3 październik 2023).

Źródło:

Przetarg (link)

Postęp: