Dom Kultury Kolejarza

Modernizacja budynku po dawnym Domu Kultury Kolejarza

Obietnica:

Modernizacja budynku po dawnym Domu Kultury Kolejarza.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

28.07.2022 rozstrzygnięto przetarg na przygotowanie dokumentacji dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury „Kolejarz” usytuowanego przy ul. Wł. Kunickiego 35 w Lublinie na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży”. Przetarg wygrała firma Sound&Space Sp. z o.o. za kwotę 4,2 mln zł.

Zgodnie z umową termin realizacji dokumentacji miał wynosić ok. 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (3 sierpnia 2022 – 3 październik 2023).

Z końcem 2023 roku ogłoszono konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli się wypowidzieć w kwestii kolorostyki elewacji (link). W budżecie miasta na 2024 rok przewidziano prawie 4,0 mln zł na ukończenie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane miałyby kosztować ponad 110 mln złotych.

Źródło:

Przetarg (link)

Postęp: