Termomodernizacja szkoły Vetterów

Termomodernizacja szkół podstawowych i przedszkoli

Obietnica:

Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 6, 9, 18, 20, 24, 26, 33, oraz III Liceum Ogólnokształcącego i przedszkola nr 5, 14

Weryfikacja (12.2022):

w trakcie

Wstęp:

Modernizacja większości szkół to efekty unijnych dotacji:
1. Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie
Całkowita wartość projektu: 18 039 207,45 PLN
Wartość dofinansowania UE: 8 444 403,61 PLN
Termin realizacji projektu: kwiecień 2015 – sierpień 2021
2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie
Całkowita wartość projektu: 13 498 261,46 PLN
Wartość dofinansowania UE: 7 883 454,23 PLN
Termin realizacji projektu: sierpień 2018 – listopad 2022

Uzasadnienie:

SP 6 – zrealizowano (sierpień 2021)

SP 18 – zrealizowano (sierpień 2021)

SP 20 – zrealizowano (sierpień 2021)


SP 24 – nie rozpoczęto prac


SP 26 – zrealizowano (czerwiec 2020)


SP 33 – zrealizowano (czerwiec 2020)


III LO – zrealizowano (czerwiec 2020)

przedszkole nr 5 – nie rozpoczęto prac
przedszkole nr 14 – nie rozpoczęto prac

Źródło:

link

Postęp:

6/9