Brama Grodzka i Stare Miasto

Uporządkowanie spraw własnościowych na Starym Mieście

Obietnica:

Uporządkowanie spraw własnościowych na Starym Mieście.

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

„Stan prawny większości nieruchomości został uregulowany. Pozostały sprawy najbardziej skomplikowane o dużym stopniu trudności (około 6 nieruchomości). Aktualnie toczą się postępowania dotyczące nieruchomości położonej przy ul: Dominikańskiej 3, Archidiakońskiej 6, Lubartowskiej 21 i Noworybnej 4. Wszystkie ulice na terenie Starego Miasta zostały w pełni uregulowane na rzecz Gminy Lublin.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości jest procesem trudnym i czasochłonnym, a tych położonych w granicach Starego Miasta szczególnie ze względu na konieczność poszukiwań dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych na obszarze całego świata. Niemniej jednak pomimo występujących trudności nadal podejmowane są próby mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości.”

Źródło:

Postęp: