600 nowych miejsca dla przedszkolaków

Obietnica:

600 nowych miejsc dla przedszkolaków.

Weryfikacja (12.2022):

w trakcie 

Wstęp:

Uzasadnienie:

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

20182019202020212022
Liczba miejsc w przedszkolach ogółem, w tym:1246912727129941343713881
Liczba nowych miejsc w placówkach publicznych w stosunku do 2018 roku-8165305
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto85528547871988708962
w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez miasto224221222211219
w przedszkolach prywatnych36933959405343564700
Liczba miejsc w punktach przedszkolnych (w tym w szkołach podstawowych), w tym:118311221043960919
Liczba nowych miejsc w placówkach publicznych w stosunku do 2018 roku-68-170-258
w punktach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez miasto1063992897810852
w punktach przedszkolnych publicznych nieprowadzonych przez miasto00000
w punktach przedszkolnych prywatnych11512214615067
Łącznie w placówkach publicznych9844976898399891
Liczba nowych miejsc w stosunku do 2018 roku-76-547
Łącznie13652138491403714397
Liczba nowych miejsc w stosunku do 2018 roku197385745

Źródło:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin (tabela 1: Uczniowie i wychowankowie w szkołach i placówkach na terenie miasta Lublin w roku szkolnym)

Postęp:

305/600