Budowa 500 nowych mieszkań komunalnych

Obietnica:

Miasto konsekwentnie rozwiązuje problemy gruntowe, które do tej pory blokowały możliwość rozpoczęcia budowy kolejnych mieszkań. Zakończyło się postępowanie zwrotowe związane z gruntami na Felinie (przedłużenie ul. Dekutowskiego) i obszar ten automatycznie zostanie przekazany na mieszkania komunalne realizowane przez TBS, 400 kolejnych mieszkań może powstać przy ul. Królowej Jadwigi, gdzie finalizujemy kwestie własnościowe.

Weryfikacja (02.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W lipcu 2021 spółka TBS „Nowy Dom” oddała do użytku 84 mieszkania w dwóch budynkach przy ul. Składowej 24 i 26. Połowa z nich ma trafić do osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

Kolejne budynki są w fazie planowania.

Urząd miasta więcej mieszkań sprzedaje, niżeli buduje. W efekcie, o ile na koniec 2018 roku w zasobach mieszkaniowych miasta było 8 811 mieszkań komunalnych, to na koniec 2022 było ich 8 631 (źródło: raport o stanie miasta).

Źródło:

link

link

Postęp:

84/500