Budowa 500 nowych mieszkań komunalnych

Obietnica:

Miasto konsekwentnie rozwiązuje problemy gruntowe, które do tej pory blokowały możliwość rozpoczęcia budowy kolejnych mieszkań. Zakończyło się postępowanie zwrotowe związane z gruntami na Felinie (przedłużenie ul. Dekutowskiego) i obszar ten automatycznie zostanie przekazany na mieszkania komunalne realizowane przez TBS, 400 kolejnych mieszkań może powstać przy ul. Królowej Jadwigi, gdzie finalizujemy kwestie własnościowe.

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Na koniec 2023 roku na lokal komunalny oczekiwało 326 rodzin. Dodatkowo wydano 556 wyroków z uprawnieniem do najmu lokalu socjalnego. Analogicznę obetnicę Krzysztof Żuk złożył przed poprzednimi wyborami. Wówczas z 500 obiecanych mieszkań powstało 317.

Uzasadnienie:

W lipcu 2021 spółka TBS „Nowy Dom” oddała do użytku 84 mieszkania w dwóch budynkach przy ul. Składowej 24 i 26. Połowa z nich ma trafić do osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

Kolejne budynki dopiero mają powstać:
1. Trzy bloki na Felinie na ok. 100 mieszkań. ZNK posiada już pozwolenia na budowę. Praca mają ruszyć w 2024 roku i powstać do 2025 roku.
2. Wieżowiec na 99 mieszkań przy ul. Wrońskiej. ZNK posiada już pozwolenie na budowę.
3. W lutym 2024 miejscy radni wyrazili zgodę na wniesienie aportem gruntów ul. Łukasińskiego (boczna ul. Kunickiego) do miejskiej spółki TBS „Nowy Dom”. Mogłoby tam powstać kolejne 100 mieszkań. W tym roku ogłoszony ma być przetarg na prace projektowe.

Dodatkowo w Lublinie więcej mieszkań komunalnych jest sprzedawanych niż budowanych. W efekcie, o ile na koniec 2018 roku w zasobach mieszkaniowych miasta było 8 811 mieszkań komunalnych, to na koniec 2022 było ich 8 631 (źródło: raport o stanie miasta).

Źródło:

link

link

Postęp:

84/500