Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ulic: Star Gaj, Lipska, Ziołowa, Zagajnikowa, Marzanny, Tęczowa i Krężnicka.

Obietnica:

Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ulic: Star Gaj, Lipska, Ziołowa, Zagajnikowa, Marzanny, Tęczowa i Krężnicka.

Weryfikacja (02.2023):

zrealizowana

Wstęp:

Zadanie to ma być realizowane przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE – ETAP III”. Umowę podpisano jeszcze w listopadzie 2017 roku

Uzasadnienie:

  1. Tęczowa – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
  2. Stary Gaj – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
  3. Lipska – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
  4. Zagajnikowa – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
  5. Ziołowa – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
  6. Krężnicka – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
  7. Marzanny – sieć kanalizacyjna jest w trakcie realizacji, wodociągowa nie jest planowana

Źródło:

sprawozdanie MPWIK, informacja prasowa

Postęp:

6/7 zrealizowanych