Łąka kwietna w wąwozie Rury

Całość zarządzania zielenią trafi w jedne ręce

Obietnica:

W ciągu najbliższych tygodni całość zarządzania zielenią w Lublinie, dotychczas rozproszona w trzech wydziałach, trafi w jedne ręce – Miejskiego Architekta Zieleni. Będzie to związane także ze zwiększeniem – a docelowo podwojeniem wydatków na utrzymanie zieleni (koszenie trawników, nasadzenia itp.)

Weryfikacja (05.2020):

zrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Od 1 lutego 2019 roku Biuro Miejskiego Architekta Zieleni:
– przejęło od Zarządu Dróg i Mostów zarządzanie zielenią w pasie drogowym,
– przejęło od Wydziału Ochrony Środowiska wydawanie zgód na wycinkę drzew.

Źródło:

Postęp: