Nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach

Obietnica:

Nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach

Weryfikacja (02.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba osób starszych objętych całodobową opieka w DPS wynosiła:
2017: 781
2018: 758
2019: 748
2020: 602
2021: 714
2021: 704

W 2021 roku otworzono Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”. Nowy ośrodek oferuje 30 miejsc okresowego pobytu całodobowego. Nie jest to jednak DPS.

Informacja od rzecznika prasowego:

Miasto zrealizowało inne inwestycje związane z poszerzeniem oferty dla osób potrzebujących wsparcia, między innymi dwa mieszkania wspomagane przeznaczone dla 6 osób z niepełnosprawnością, nowy ośrodek wsparcia o charakterze rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna, posiadający dwa domy po 8 miejsc całodobowego pobytu dla osób starszych i po 10 miejsc pobytu dziennego każdy.

Źródło:

raport o stanie miasta

Postęp: