Nowe miejsca w mieszkaniach wielopokoleniowych

Obietnica:

nowe miejsca w mieszkaniach wielopokoleniowych

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

„Miasto zrealizowało inne inwestycje związane z poszerzeniem oferty dla osób potrzebujących wsparcia, między innymi dwa mieszkania wspomagane przeznaczone dla 6 osób z niepełnosprawnością, nowy ośrodek wsparcia o charakterze rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna, posiadający dwa domy po 8 miejsc całodobowego pobytu dla osób starszych i po 10 miejsc pobytu dziennego każdy.”

Źródło:

Postęp: