Program likwidacji barier architektonicznych

Obietnica:

program likwidacji barier architektonicznych

Weryfikacja (03.2022):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

W Lublinie nie powstał program likwidacji barier architektonicznych określający cele do osiągnięcia i budżety. Realizowane są jednak działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe działania z zakresu remontów, wskazane przez rzecznika prasowego. Z odpowiedzi wykreśliliśmy działania inwestycyjne, gdyż te z mocy powszechnie obowiązujących przepisów muszą być dostępne.

 • stosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami wzroku na remontowanych przejściach dla pieszych, przy przystankach autobusowych, podczas bieżących remontów ulic i chodników oraz współpraca podczas drobnych remontów z Radami Dzielnic: montowane są pola uwagi, pola wsiadania do autobusu i linie naprowadzające, likwidowane krawężniki przy przejściach dla pieszych;
 •  zastosowanie rozwiązania alternatywnego w budynku przy ul. Peowiaków 11 – Hej! miejsce spotkań młodzieży – została zakupiona rozkładana rampa, po której w asyście pracownika urzędu wezwanego poprzez zainstalowany przy drzwiach głównych dzwonek może wejść osoba na wózku. Prowadzone są jednocześnie rozmowy w zakresie możliwości wykonania w 2023 roku pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku została poza tym dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zastosowano kontrasty pomiędzy podłogą i ścianą. Został zakupiony stół z obniżonym blatem, z myślą o osobach na wózku, które korzystają z pomieszczeń w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży;
 • analiza dostępności budynków w przypadku zmiany lokalizacji biur i wydziałów (przykładem jest zmiana lokalizacji Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, obecnie Wydział mieści się na Zana 38, podczas wyboru miejsca analizowane były: bliskość do przystanku MPK oraz dostępność architektoniczna budynku;
 • wydzielanie miejsc parkingowych na parkingach jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, kontrastowe oznaczanie schodów, likwidacja progów, montaż poręczy przyschodowych i sanitarnych, porządkowanie przestrzeni w ciągach komunikacyjnych budynków aby zapewnić bezpieczną przestrzeń;
 • stosowanie rozwiązań alternatywnych: np. schodołazy w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej, Przedszkolu nr 85 przy ul. Onyksowej, Ośrodku Leczenia Uzależnień SP ZOZ przy ul. Karłowicza;
 • zamontowanie platformy przyschodowej w I Liceum Ogólnokształcącym przy Al. Racławickich w związku z wybudowaniem hali sportowej w 2022 r., na schodach pomiędzy szkołą i halą;
 • w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej zostały wybudowane podjazdy (do szkoły i bursy), natomiast w bursie wybudowano windę;
 • w 2022 roku wykonano prace związane z obniżeniem krawężników lub/i montażem płytek z wypustkami na przejściach dla pieszych i chodnikach: w ramach bieżącego utrzymania ulic, na następujących ulicach: Lubartowska (obniżenie krawężników wraz z montażem płyt ostrzegawczych w ciągu pieszych) 2 sztuki; Janowska (obniżenie krawężników wraz z montażem płyt ostrzegawczych w ciągu pieszych) 2 sztuki; Wileńska (obniżenie krawężników wraz z montażem płyt ostrzegawczych w ciągu pieszych) 1 sztuka; Wiejska (obniżenie krawężników wraz z montażem płyt ostrzegawczych w ciągu pieszych) 2 sztuki;
 • Dodatkowo zostały wybudowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami:
  – podczas pudowy ul. Wapowskiego, w ramach zadania Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie – 2 miejsca;
 • W 2022 r. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością (ZR) opracował oraz zatwierdził 13 projektów stałej organizacji ruchu, które polegały na wyznaczeniu 15 stanowisk parkingowych dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca zostały utworzone na ulicach: Ametystowa, Bursztynowa, Fulmana, Harnasie, Jagodowa, Kompozytorów Polskich, Łabędzia, Nefrytowa, Podzamcze, Turkusowa, Wallenroda, Wołodyjowskiego, Żelazowej Woli. Zadania stanowią odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowania, a jednocześnie ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnych. Stanowiska starano się wyznaczać możliwie najbliżej wskazywanych celów podróży.
  Każdorazowo w wydawanych przez siebie wytycznych do projektowania, ZR szczególnie zwraca uwagę na konieczność stosowania elementów związanych z likwidacją barier architektonicznych. Należą do nich między innymi: stosowanie na przejściach dla pieszych sygnalizacji dźwiękowej na sygnalizatorach świetlnych; stosowanie specjalnych przycisków dla pieszych wyposażonych w urządzenia emitujące wibracje oraz dźwięk; na przejściach nie wyposażonych w przyciski służące do uruchamiania zielonego sygnału dla pieszych stosowane są urządzenia informujące dla niewidomych zawierające te same funkcjonalności informacyjne co przyciski (przyciski wybracyjno-akustyczne);
 • wytyczne do projektowania ciągów dla pieszych wymagają by były one dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (stosowania płytek integracyjnych ostrzegawczych i kierunkowych, krawężniki obniżone do poziomu zero).

Źródło:

Postęp: