Przebudowa ulicy Pawiej

Program naprawy i budowy dróg w dzielnicach – budowa i dokończenie ulic

Obietnica:

Budowa 14 ulic i dokończenie budowy 5 ulic.

Budowa ulic:
1. Bażantowej
2. Boya – Żeleńskiego
3. Daliowej
4. Grunwaldzkiej
5. Jurajskiej brakującego odcinka Gęsiej
6. łącznik między Milenijną a Szeligowskiego
7. łącznika od Grygowej do Kasprowicza
8. Mackiewicza
9. Majerankowej
10. Rzeszowskiej
11. Skowronkowej
12. Spadowej
13. Wapiennej
14. Wapowskiego (od Samsonowicza do Domeyki)

Dokończenie ulic:
15. Berylowej
16. Lipińskiego
17. Lipniak
18. Strumykowej
19. Trześniowskiej

Weryfikacja (02.2023):

w trakcie

Wstęp:

Punkty postępu przyznawane są za każdą ukończoną inwestycję.

Uzasadnienie:

Budowa ulic:
1. Bażantowej – nie rozpoczęto prac
2. Boya – Żeleńskiego – w 2020 roku przebudowano na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja
, na pozostałym odcinku ulica już istnieje.


3. Daliowej – nie rozpoczęto prac
4. Grunwaldzkiej – nie rozpoczęto prac
5. Jurajskiej brakującego odcinka Gęsiej – nie rozpoczęto prac
6. łącznik między Milenijną a Szeligowskiego – zrealizowano w 2022 roku

Łącznik do ul. Milenijnej (fot. lublin.eu)


7. łącznika od Grygowej do Kasprowicza – nie rozpoczęto prac
8. Mackiewicza – nie rozpoczęto prac
9. Majerankowej – nie rozpoczęto prac
10. Rzeszowskiej – nie rozpoczęto prac
11. Skowronkowej – w trakcie budowy, w 2022 roku wydano 0,3 mln zł, inwestycja ma kosztować 49 mln zł, realizacja ma się zakończyć w 2025 roku
12. Spadowej – nie rozpoczęto prac
13. Wapiennej – nie rozpoczęto prac
14. Wapowskiego (od Samsonowicza do Domeyki) – zrealizowano w 2022 roku

Ulica Wapowskiego (fot. lublin.eu)

Dokończenie ulic:
15. Berylowej – w trackie: w 2020 roku wykonano dojazd do szkoły, do końca 2022 roku miała być opracowana dokumentacja na budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej
16. Lipińskiego – nie rozpoczęto prac
17. Lipniak – w trakcie opracowania dokumentacji (ma być gotowa w 2024 roku)
18. Strumykowej – nie rozpoczęto prac
19. Trześniowskiej – nie rozpoczęto prac

Źródło:

sprawozdanie z wykonania budżetu i projekty budżetu 2022 i 2023

Postęp:

3/19