Zagęszczarka, budowa, remont drogi

Program naprawy i budowy dróg w dzielnicach – pozostałe

Obietnica:

 1. Odwodnienie i kanalizacja dla Dzierżawnej.
 2. Remont Betonowej i Spółdzielczej.
 3. Złagodzenie zakrętu ul. Jutrzenki przy przychodni.
 4. Oświetlenie ul. Zdrowej.
 5. Sygnalizacje na skrzyżowaniach:
  • ul. Jana Pawła II z ul. Tymiankową,
  • ul. Orkana z ul. Kaczeńcową,
  • ul. Orkana z ul. Hetmańską,
  • na ul. Roztocze przy szkole.

Weryfikacja (02.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

 1. Odwodnienie i kanalizacja dla Dzierżawnej – dokumentacja planowana w 2023 roku
 2. Remont Betonowej – nie zrealizowano
 3. Remont Spółdzielczej – nie zrealizowano
 4. Sygnalizacja na Jana Pawła II i Tymiankowej – wg Open Street Map nie ma takiej sygnalizacji
 5. Sygnalizacja na Orkana i Kaczeńcowej – wg Open Street Map nie ma takiej sygnalizacji
 6. Sygnalizacja na Orkana i Hetmańskiej – wg Open Street Map nie ma takiej sygnalizacji
 7. Sygnalizacja na Roztoczu przy szkole – wg Open Street Map nie ma takiej sygnalizacji
 8. Złagodzenie zakrętu Jutrzenki – zadanie planowane w 2023 roku (wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia)
 9. Oświetlenie ul. Zdrowej – wg geoportalu oświetlenie jest na ok. 700m ulicy, zaś na pozostałych 1,3 km jeszcze go nie ma. Wg sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2019-2021 ustawiono na tej ulicy 10 latarni, co było realizowane ze środków Rady Dzielnicy Głusk.

Źródło:

Sprawozdania i projekty budżetów

Postęp:

0,5/9