Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie

Program rewitalizacji terenów poprzemysłowych na terenie b. Fabryki Samochodów Ciężarowych

Obietnica:

Po rewitalizacji na obszarze około 140 hektarów, na skutek wymiany uzbrojenia terenu i budowie nowego uzbrojenia, funkcjonujące tam firmy zyskają możliwości dalszego rozwoju i rozbudowy/przebudowy swoich obiektów. Dodatkowo, na niezagospodarowanych dotychczas działkach pojawią się nowi inwestorzy. W pięcioletniej perspektywie będzie to oznaczało wzrost liczby działających na terenie b. FSC firm ze 100 do 120 oraz wzrost liczby zatrudnionych tam osób z 3500 osób obecnie do 5000.

Weryfikacja (02.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Obszar FSC nie został poddany rewitalizacji

Źródło:

Postęp: