Rozszerzenie programu asystenckiego

Obietnica:

Działający już program usług asystenckich będzie rozszerzany – uzupełni go specjalistyczna usługa transportowa z opcją wnoszenia na piętro.

Weryfikacja (12.2022):

w trakcie 

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba osób objętych obsługą asystencką:
2017: 151
2018: 140
2019: 194
2020: 334
2021: 223
2022:
2023:
Nie udało nam się znaleźć informacji o usłudze transportowej z opcją wnoszenia na piętro.

Źródło:

Raport o stanie miasta

Postęp: