Wsparcie miasta w powstawaniu nocnych stomatologicznych dyżurów ambulatoryjnych

Obietnica:

Wsparcie miasta w powstawaniu nocnych stomatologicznych dyżurów ambulatoryjnych

Weryfikacja (03.2023):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

Opieka w tym zakresie jest organizowana i finansowana przez NFZ w ramach kontraktów zawartych z konkretnymi podmiotami leczniczymi. Miasto dofinansowuje natomiast opiekę stomatologiczną poprzez realizację programu profilaktyki próchnicy zębów wśród uczniów lubelskich szkół.

Źródło:

Postęp: