Wykupu lokali na mieszkania komunalne

Obietnica:

Wykup lokali na mieszkania komunalne

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 zakłada, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin będzie wzrastać – uzysk lokali będzie większy niż ich ubytek.

RokLiczba lokali
(stan na dzień
1 stycznia)
Zakładana sprzedaż lokaliUbytek lokali (budynki
do wyburzenia, sprzedaży
lub zmiana sposobu ich
Użytkowania)
Uzysk lokali w wyniku
inwestycji (budowa,
zakup, wynajem,
Adaptacja)
Liczba lokali
(stan na dzień
31 grudnia)
201991053047109038
2020903830461009062
2021906230501309129
2022911230421309170
2023917030501309220
Plan gospodarowania zasobem mieszkaniowym 2019-2023

Uchwała została aktualizowana w 2021 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2021-2025 także zakłada, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin będzie wzrastać – uzysk lokali będzie większy niż ich ubytek. Znacząco zmienił się jednak punkt wyjściowy i docelowy. Zgodnie z nową uchwałą w 2025 roku liczba lokali w zasobie mieszkaniowym ma wynieść 9 101, tj. mniej niż za rozpoczęcia 3 kadencji, ale więcej niż obecnie o 230 lokali.

RokLiczba lokali
(stan na dzień
1 stycznia)
Zakładana sprzedaż lokaliUbytek lokali (budynki
do wyburzenia, sprzedaży
lub zmiana sposobu ich
użytkowania)
Uzysk lokali w wyniku
inwestycji (budowa,
zakup, wynajem,
adaptacja)
Liczba lokali
(stan na dzień
31 grudnia)
Zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały
2021892230351608871-258
2022887130351608816-354
2023881630351608911-309
2024891130351609006
2025900630351609101
Plan gospodarowania zasobem mieszkaniowym 2021-2025

Uzasadnienie:

Miasto w ostatnich latach nie wykupywało lokali na mieszkania komunalne. Z raportu o stanie miasta wynika, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin maleje, choć powinna rosnąć.

Kategoria20152016201720182019202020212022
Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin88888897889888118755879887058631
W tym liczba mieszkań socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin291997107411121133115611831183
Zasób lokali komunalnych i socjalnych w Lublinie

Jednocześnie bardzo dobrze idzie sprzedaż mieszkań komunalnych:
2017: 3 209 373,16 (33 mieszkania)
2018: 4 760 683,35 (49 mieszkań)
2019: 1 141 654,50 (11 mieszkań)

2020: 5 119 128,10 (48 mieszkań)
2021: 4 823 395,98 (41 mieszkań)
2022: 9 034 343,24 zł (74 mieszkania)
2023: 8 000 000,00 (projekt budżetu na 2024)
2024: 9 000 000,00 (projekt budżetu na 2024)

Sprzedaż 115 mieszkań w latac 2021-2022 przyniosła niecałe 14 mln zł. Dla porównania: nowe bloki, które mają powstać na os. Felin, w latach 2024-2025, mają kosztować 43 mln zł. Inwestycja stworzy ok. 100 mieszkań komunalnych.

Źródło:

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, raport o stanie miasta

Postęp: