Budżet Obywatelski, balon, spotkanie

Zwiększenie środków na budżet obywatelski, zielony budżet i inicjatywę lokalną

Obietnica:

Zwiększenie środków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy lokalnej.

Gwarantowana kwota dla dzielnic w ramach budżetu obywatelskiego – 300 tys. zł

Weryfikacja (04.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Do chwili obecnej nie zwiększono środków ani na budżet obywatelski ani na zielony budżet. W latach 2018-2020 pula budżetu obywatelskiego wynosiła po 15 mln zł, natomiast pula na zielony budżet – po 2 mln zł (faktycznie wydatkowano mniej).

W budżecie obywatelskim na rok 2022 Prezydent zdecydował o zmniejszeniu puli środków do 12,5 mln zł.

Zrealizowano wyłącznie zwiększenie środków na projekty dzielnicowe (do 350 tys. zł).

Poniżej zestawiono faktycznie poniesione wydatki

Wykonanie/Rok20182019202020212022*2023*
Budżet obywatelski11,1 mln zł6,0 mln zł13,2 mln zł7,9 mln zł12,5 mln zł14,1 mln zł
Inicjatywa lokalna4,2 mln zł0,4 mln zł3,6 mln zł6,0 mln zł3,4 mln zł6,1 mln zł
Zielony budżet1,2 mln zł1,2 mln zł0,9 mln zł0,3 mln zł1,8 mln zł1,3 mln zł
SUMA16,5 mln zł7,6 mln zł17,7 mln zł14,2 mln zł17,7 mln zł21,5 mln zł
* – plan

Źródło:

projekty i sprawozdania z wykonania budżetu miasta

Postęp:

Średnioroczne wykonanie wydatków w latach 2019-2021 (na podst. sprawozdań z wykonania budżetu):

  • budżet obywatelski 9,0 mln zł
  • inicjatywa lokalna 3,3 mln zł
  • zielony budżet 0,8 mln zł

Każda z powyższych jest mniejsza niż wykonanie za rok 2018 (rok, w którym odbyły się wybory).