Pawilon demokracji w Lublinie

Powstanie zespołów dialogu obywatelskiego

Obietnica:

Przy najważniejszych miejskich projektach, obok konsultacji z mieszkańcami, obecny prezydent chce także sięgać po zespoły dialogu obywatelskiego.

Weryfikacja (05.2020):

nie zrealizowane

Wstęp:

Uzasadnienie:

Zarządzeniem nr 33/9/2019 z dnia 11 września 2019 r. umożliwiono w Lublinie tworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Na ten moment nie powstała żadna taka komisja. Prezydent nie inicjował konsultacji z zespolami dialogu obywatelskiego

Źródło:

Postęp:

Comments

comments