Pawilon demokracji w Lublinie

Powstanie zespołów dialogu obywatelskiego

Obietnica:

Przy najważniejszych miejskich projektach, obok konsultacji z mieszkańcami, obecny prezydent chce także sięgać po zespoły dialogu obywatelskiego.

Weryfikacja (12.2022):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Zarządzeniem nr 33/9/2019 Prezydenta miasta Lublin z dnia 11 września 2019 r. umożliwiono w Lublinie tworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Do końca 2022 roku powstały następujące KDO:

  • KDO Migracje
  • KDO Sport dzieci i młodzieży
  • KDO Dostępność do kultury dla osób z niepełnosprawnościami
  • KDO Młodzież

Żadne z tych ciał nie ma wymienionych wśród kompetencji opiniowania miejskich projektów.

Źródło:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/komisja-dial/co-to-jest-kdo/

Postęp: