Co Krzysztof Żuk obiecał mieszkańcom Lublina w 2018 roku?

Kontrakt dla Lublina to zbiór obietnic przedwyborczych Krzysztofa Żuka, zaprezentowanych w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku. Łącznie padło ponad 100 obietnic.

22 listopada 2018 roku Krzysztof Żuk został zaprzysiężony na trzecią kadencję. Od tego momentu sprawdzamy czy obietnice te udało się zrealizować… a dokładniej od 01.01.2019, ponieważ realizacja większości działań (nawet ich rozpoczęcie) nie jest możliwa w tak krótkim czasie, lub wręcz była zaplanowana wcześniej (przykładowo budowa placu zabaw w grudniu 2018 roku oznacza, że dużo wcześniej zabezpieczono na to środki finansowe oraz ogłoszono przetarg).

W chwili obecnej prezentujemy zestawienie za pierwszy pełny rok rządów (2019 rok). Poszczególne obietnice klasyfikujemy jako:

  • zrealizowane
  • niezrealizowane
  • w trakcie realizacji
  • nie zweryfikowane

Ocena zawsze zawiera pewną dozę subiektywności, staramy się jednak podać uzasadnienie oraz źródło informacji. Czasem uzupełniamy także te informacje o dodatkowe informacje, np. tło historyczne lub ocenę zewnętrznych podmiotów. Obietnice zrealizowane to takie, które można uznać za już spełnione. Nie trafią tu obietnice, które zakładają podejmowane działań przez całą kadencję. Niezrealizowane obietnice to z jednej strony obietnice, których już nie udało się zrealizować, oraz takie, których jeszcze nie udało się zacząć zrealizować. W chwili obecnej większość niezrealizowanych obietnic jeszcze nie udało się zacząć realizować. Kategoria ta będzie rozbudowana w chwili podsumowania na koniec kadencji. Obietnice w trakcie realizacji to takie, które już zaczęto realizować. Uwzględniamy tu obietnice, dla których podjęto już jakieś działania, np. zamówiono dokumentację projektową. Obietnice nie zweryfikowane to takie, których stopnia realizacji nie udało nam się zweryfikować. W przypadku policzalnych obietnic staramy się wskazać postęp. Jeśli jakieś działanie zostało sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy lub Budżetu Obywatelskiego uznajemy taką obietnicę jako niezrealizowaną przez prezydenta miasta. W końcu to nie z jego woli zadania to zostało zrealizowane.

Obietnice w pierwszej kolejności weryfikujemy bazując na własnej lub ogólnodostępnej wiedzy. W ostateczności prosimy o zajęcie stanowiska przez Ratusz.

Fundacja Wolności dołożyła należytej staranności by przedstawione informacje były prawdziwe i aktualne, zastrzegamy sobie jednak prawo do błędów. Jeśli je widzisz – koniecznie nas o tym poinformuj!!!

Podsumowanie na koniec 2019 roku:

Podsumowanie obietnic wyborczych Krzysztofa Żuka - prezydenta miasta Lublin po pierwszym roku
Podsumowanie obietnic wyborczych Krzysztofa Żuka – prezydenta miasta Lublin po pierwszym roku
Zdjęcie pochodzi od Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk
Zdjęcie pochodzi od Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk