Poprawa bezpieczeństwa pod 3 szkołami podstawowymi w Lublinie każdego roku

Obietnica:

Poprawa bezpieczeństwa pod 3 szkołami podstawowymi w Lublinie każdego roku

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

„W ciągu ostatnich 5 lat Miasto podejmowało szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w pobliżu szkół i przedszkoli. Obejmowały one przede wszystkim zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i polegały m.in. na: wyznaczeniu nowych przejść dla pieszych, wyznaczeniu azyli na przejściach dla pieszych, montażu barierek, progów zwalniających i znaków drogowych z wykorzystaniem folii fluorescencyjno-odblaskowej, czy wprowadzaniu ograniczenia prędkości. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do placówek oświatowych objęły ulice: Snopkowską, Roztocze, Żywnego, Berylową, Kosmowskiej, Kurantową, Struga, Piekarską, Szkolną, Wajdeloty, Grażyny, Kasprowicza, Krężnicką, Zuchów i Romera.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej, w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, rokrocznie, w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzają audyt na obszarach przyległych do miejskich szkół. Strażnicy kontrolują teren pod kątem bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz opiekunów przebywających w szkołach i ich okolicach. Sprawdzany jest, m.in. stan chodników, ogrodzeń, czy stan okolicznych drzew.”

Źródło:

Postęp: