Aleja Warszawska w Lublinie

Przygotowanie infrastruktury rowerowej łączącej centrum Lublina z dzielnicą Sławin, wzdłuż al. Warszawskiej

Obietnica:

Przygotowanie infrastruktury rowerowej łączącej centrum Lublina z dzielnicą Sławin, wzdłuż al. Warszawskiej

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W związku z wygraniem projektu z Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Dróg i Mostów zlecił przygotowanie dokumentacji projektowej. Na początku 2024 roku wciąż nie ogłoszno przetargu na roboty budowlane.
Z projektem można się zapoznać tutaj:

Źródło:

Postęp: