Miejska Biblioteka Publiczna nr 38

Powstanie 4 nowych bibliotek

Obietnica:

W szczególności w dawnej Karczmie Słupskiej

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Pod koniec 2018 roku sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie liczyła 40 filii. Ostatnia biblioteka była otwarta w czerwcu 2018 przy ul. Sławin. 

Uzasadnienie:

W 2019 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane w filii w budynku po dawnej Karczmie Słupskiej. Na początku 2021 roku została otwarta Bioteka przy al. Racławickich. Nie zwiększyło to jednak liczby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. W nowej lokalizacji znalazły się dwie dotychczasowe filie: nr 6 i nr 27.

Na początek 2024 roku nie otwarto żadnej kolejnej filii.

 Liczba czytelnikówLiczba wypożyczeńŚrednie zatrudnienie w etatach
201867 2491 555 346173,52
202149 339949 534166,98

Źródło:

Sprawozdanie z wykonania budżetu (a w nim sprawozdanie z działalności MBP).

Postęp:

1/4


W miejscu dawnej Karczmy Słupskiej powstaje nowa biblioteka
Tutaj u zbiegu al. Racławickich i ul. Sowińskiego ma powstać nowa biblioteka