Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ulic: Star Gaj, Lipska, Ziołowa, Zagajnikowa, Marzanny, Tęczowa i Krężnicka.

Obietnica:

Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ulic: Star Gaj, Lipska, Ziołowa, Zagajnikowa, Marzanny, Tęczowa i Krężnicka.

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Zadanie to ma być realizowane przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE – ETAP III”. Umowę podpisano jeszcze w listopadzie 2017 roku

Uzasadnienie:

  1. Tęczowa – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną – trwają przygotowania do odbioru.
  2. Stary Gaj – wykonano sieć wodociągową. Odgałęzienia wodociągowe oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz odgałęzieniami są planowane do wykonania we wrześniu i październiku br.
  3. Lipska – wykonano sieć wodociągową oraz ok. 50% odgałęzień wodociągowych. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz pozostałe odgałęzienia wodociągowe są obecnie realizowane.
  4. Zagajnikowa – wykonano sieć wodociągową z odgałęzieniami oraz sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami. Pozostało do wykonania jedno odgałęzienie wodociągowe wymagające uzgodnienia dokumentacji zamiennej.
  5. Ziołowa – wykonano sieć wodociągową z odgałęzieniami oraz sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami. Pozostało do wykonania jedno odgałęzienie wodociągowe i jedno odgałęzienie kanalizacyjne wymagające uzgodnienia dokumentacji zamiennej.
  6. Krężnicka i ul. Janowska (w rejonie skrzyżowania z ul. Żeglarską) – sieć kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji.
  7. Krężnicka (w rejonie ul. Cienistej) – wykonano sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Trwają przygotowania do odbioru.
  8. Marzanny – projekt budowlany w trakcie opracowania; termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę to 31.08.2020.

Termin realizacji inwestycji dla ulic Stary Gaj, Lipska, Ziołowa, Zagajnikowa, Tęczowa i Krężnicka w rejonie skrzyżowania z Żeglarską to 31.12.2020 r. Termin budowy przedłużenia kolektora sanitarnego do granic miasta Lublina w rejonie ul. Marzanny to 31.03.2022 r.

Źródło:

sprawozdanie MPWIK, informacja prasowa

Postęp: