Budowa ok 140 km sieci wodno-kanalizacyjnej

Obietnica:

Budowa ok 140 km sieci wodno-kanalizacyjnej

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się za pomocą sieci wodociągowej. Jej długość wynosi 1.018,30 km (stan na 31 grudnia 2018 roku). W okresie poprzednich trzech lat wybudowano łącznie 43,0 km nowej sieci wodociągowej, w tym: 11,8 km w 2016 roku, 18,2 km w 2017 roku i 13,0 km w 2015 roku.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej, będącej w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, według danych na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 896,10 km. W okresie poprzednich trzech lat wybudowano łącznie 40,4 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym: w 2016 roku 12,7 km, w 2017 roku 13,3 km, zaś w 2018 roku 14,4 km.

Uzasadnienie:

Długość sieci wodociągowej według stanu na  dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi  1.022,1 km.

Długość sieci kanalizacyjnej według stanu na  dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 900,8 km.

  2018 2019
sieć wodociągowa 1 018,3 1 022,1
sieć kanalizacyjna 896,1 900,8

Źródło:

sprawozdanie MPWIK, informacja prasowa

Postęp:

8,5 km / 140 km

Comments

comments