Budowa ok 140 km sieci wodno-kanalizacyjnej

Obietnica:

Budowa ok 140 km sieci wodno-kanalizacyjnej

Weryfikacja (09.2022):

w trakcie (46%)

Wstęp:

Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się za pomocą sieci wodociągowej. Jej długość wynosi 1.018,30 km (stan na 31 grudnia 2018 roku). W okresie poprzednich trzech lat wybudowano łącznie 43,0 km nowej sieci wodociągowej, w tym: 11,8 km w 2016 roku, 18,2 km w 2017 roku i 13,0 km w 2015 roku.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej, będącej w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, według danych na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 896,10 km. W okresie poprzednich trzech lat wybudowano łącznie 40,4 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym: w 2016 roku 12,7 km, w 2017 roku 13,3 km, zaś w 2018 roku 14,4 km.

Uzasadnienie:

Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zestawiono w tabeli poniżej:

 2018201920202021Różnica
2018-2021
sieć wodociągowa1 018,31 022,11 033,01 047,028,7
sieć kanalizacyjna896,1900,8913,4931,935,8
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MPWIK

Źródło:

sprawozdanie MPWIK, informacja prasowa

Postęp:

2019: 8,5 km / 140 km
2020: 32,0 km / 140 km
2021: 64,5 km / 140 km