„Bezpieczna Dzielnica” – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i zwiększenie liczby patroli

Obietnica

„Bezpieczna Dzielnica” – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i zwiększenie liczby patroli

Weryfikacja

Zrealizowana

Uzasadnienie

Wzrost liczby funkcjonariuszy w oddziale patrolowo-interwencyjnym Straży Miejskiej z 21 w 2014 roku do 47 w 2015 roku oraz wzrost liczby kontroli z 33 490 do 54 758. Źródło: sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2014 i 2015 rok.