Budowa polderu powyżej Zalewu Zemborzyckiego, usunięcie namułów z dna rzeki

Obietnica:

Budowa polderu powyżej Zalewu Zemborzyckiego i usunięcie namułów z dna rzeki

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Zadanie w trakcie realizacji, jednak zarządzanie Zalewem przeszło w ręce Wód Polskich. Oznacza to, że Prezydent nie będzie mógł zrealizować obietnicy. Wciąż trwa uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji.

Planowane działania szczegółowo opisano tutaj.

Źródło:

Postęp: