Droga rowerowa przy ul. Turystycznej

Rowerowe połączenie dzielnicy Hajdów-Zadębie z centrum Lublina

Obietnica:

Połączenie Dzielnicy Hajdów-Zadębie z centrum Lublina poprzez realizację ciągów rowerowych w ul. Mełgiewskiej wraz z obsługą Parku Tatary

Weryfikacja (03.2024):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

W 2020 roku rozpoczęto realizować zadanie  w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Udało się wybudować pierwsze kilkaset metrów od Bystrzycy do ul. Turystycznej. Od tamtej pory nic więcej się nie wydarzyło.

Na początku 2024 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Turystycznej, ale i Mełgiewskiej (do wiaduktu kolejowego) (link). W ramach tej inwestycji mają być zaprojetkowane drogi rowerowe.

Źródło:

Postęp: