Laboratorium Innowacji

Obietnica:

Miejsce dla młodych, w którym będą się wykluwać kreatywne rozwiązania dla miasta, szkół, uniwersytetów, biznesu. Dodatkowymi zajęciami z przedsiębiorczości w szkołach i przedszkolach objętych zostanie co najmniej 1000 dzieci.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: