Laboratorium Innowacji

Obietnica:

Miejsce dla młodych, w którym będą się wykluwać kreatywne rozwiązania dla miasta, szkół, uniwersytetów, biznesu.

Weryfikacja (03.2023):

Niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Nie powstało miejsce – Laboratorium Innowacji – miejsce dla młodych, w którym będą się wykluwać kreatywne rozwiązania dla miasta, szkół, uniwersytetów, biznesu

Źródło:

Postęp: