Silne wsparcie miasta w pozyskiwaniu studentów zagranicznych

Obietnica:

Uczelnie nadal będą miały silne wsparcie miasta w pozyskiwaniu studentów zagranicznych, którzy są doskonałą odpowiedzią na niż demograficzny. Zgodnie z założeniami, w najbliższych latach w Lublinie studiować będzie 10 tys. osób zza granicy. Już teraz studenci zagraniczni miesięcznie zostawiają w Lublinie kilkanaście mln zł.

Weryfikacja (02.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba studentów zagranicznych w Lublinie:

2017/8: 6,3 tys. zł
2018/9: 6,4 tys. zł
2019/2020: 6,7 tys. zł
2020/1: 7,3 tys. zł
2021/2: b.d.

Informacja od rzecznika prasowego:

„Study in Lublin to działający od 2011 roku program Urzędu Miasta zachęcający kandydatów zagranicznych do studiowania w Lublinie. Celem programu jest internacjonalizacja lubelskiego ośrodka akademickiego, wzmocnienie pozycji miasta jako atrakcyjnego ośrodka kształcenia dla studentów zagranicznych oraz rozwój Lublina jako wielokulturowego rynku pracy. Partnerami miasta, a zarazem głównymi beneficjentami programu jest dziewięć lubelskich uczelni.

Program Study in Lublin realizowany jest poprzez międzynarodowa promocję oferty edukacyjnej, zapewnienie dostępu do wielojęzycznej informacji, usprawnianie procesów rekrutacji i obsługi oraz działania integrujące studentów ze społecznością lokalną. Informacyjną osią projektu jest 4-języczny portal student.lublin.eu, prezentujący ofertę edukacyjną lubelskich uczelni, dostępne programy stypendialne oraz praktyczne porady dotyczące, rekrutacji, formalizacji i organizacji życia w Lublinie.

Bezpośrednia komunikacja z zainteresowanymi studiowaniem i życiem w Lublinie prowadzona jest poprzez profile programu na portalach społecznościowych. W ramach wyjazdów promujących program Study in Lublin, przedstawiciele Urzędu Miasta i lubelskich uczelni biorą czynny udział w targach edukacyjnych; odwiedzają konsulaty, szkoły, uczelnie wyższe i Domy Polskie prezentując ofertę edukacyjną maturzystom, rodzicom
i nauczycielom języka polskiego.
Co dwa lata w Lublinie organizowana jest międzynarodowa konferencja, której tematem wiodącym jest integracja studentów zagranicznych z perspektywy miasta, uczelni, organizacji pozarządowych i biznesu. Zespół Study in Lublin aktywnie wspiera osoby napotykające trudności w załatwieniu formalności związanych z pobytem i studiowaniem.

W ramach programu wdrażane są mechanizmy powstrzymujące odpływ zdolnych zagranicznych absolwentów z miasta poprzez ułatwienie im dostępu do lokalnego rynku pracy. Działania te realizowane są poprzez cykl spotkań z działami HR lokalnych firm oferujących praktyki, staże i pracę w wielojęzycznym, międzynarodowym środowisku i stymulowanie rekrutacji studentów i absolwentów zagranicznych.”

Źródło:

Raport o stanie miasta

Postęp: