Promocji potencjału akademickiego Lublina

Obietnica:

Przyciąganie studenckich talentów do Lublina miałoby bazować na promocji potencjału akademickiego Lublina na targach absolwentów w całej Polsce jak i za pośrednictwem kampanii marketingowych.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: