Bezpłatne miejskie żłobki dla dzieci z niepełnosprawnościami

Obietnica:

Po bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która już w Lublinie obowiązuje, miasto ma wprowadzić bezpłatne miejskie żłobki.

Weryfikacja (03.2023):

zrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

Od 1 stycznia 2020 r. dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności nie ponoszą opłaty za pobyt, wyżywienie oraz zwolnione są z opłaty za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku.

Źródło:

Uchwała Rady Miasta

Postęp: