Nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach

Obietnica:

Nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach

Weryfikacja (12.2022):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba osób starszych objętych całodobową opieka w DPS wynosiła:
2017: 781
2018: 758
2019: 748
2020: 602
2021: 714

W 2021 roku otworzono Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”. Nowy ośrodek oferuje 30 miejsc okresowego pobytu całodobowego. Nie jest to jednak DPS.

Źródło:

raport o stanie miasta

Postęp: