Nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach

Obietnica:

Nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Liczba osób starszych objętych całodobową opieka w DPS wynosiła:
2017: 781
2018: 758
2019: 748

Źródło:

raport o stanie miasta

Postęp:

Comments

comments