Wspieranie inwestycji produkcyjnych poprzez rewitalizację terenów przemysłowych po byłej Fabryce Samochodów Ciężarowych

Obietnica

Wspieranie inwestycji produkcyjnych poprzez rewitalizację terenów przemysłowych po byłej Fabryce Samochodów Ciężarowych

Weryfikacja

Niezrealizowane

Uzasadnienie

Inwestycja dotycząca aktywizacji terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych jest zadaniem planowanym do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (źródło: Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2016 roku).