Wsparcie uczelni w procesie komercjalizacji wiedzy

Obietnica:

Promocja badań oraz powstawania uniwersyteckich spółek odpryskowych, zakładanych przez pracowników uczelni w efekcie prowadzonych badań. Lublin ma potencjał do powstania co najmniej 200 takich spółek. W kolejnych latach w mieście miałoby powstać co najmniej 300 start-upów studenckich. Już teraz Lublin jest co do wielkości czwartym w Polsce ekosystemem start-upowym i chce co najmniej utrzymać tę pozycję.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: