Usprawnienie obsługi urzędowej dla przedsiębiorców

Obietnica:

Priorytetyzacja w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania oraz pozwoleń na budowę dla biznesu, szybkie reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz kompleksowa pomoc w procesie inwestycyjnym.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: