Wspieranie eksporterów i umiędzynarodowienie lubelskich firm

Obietnica:

Realizacja programów wsparcia biznesu na rynkach zagranicznych poprzez szkoleniowe projekty partnerskie z instytucjami otoczenia biznesu na temat pozyskiwania finansowania, analiz rynków zagranicznych, zarządzania międzykulturowego, współorganizowaniu konferencji branżowych dla lubelskich eksporterów i potencjalnych eksporterów, współpracy z polskimi instytucjami rządowymi za granicą odpowiedzialnymi za wsparcie polskiego biznesu itd.

Weryfikacja (05.2020):

niezweryfikowana

Wstęp:

Uzasadnienie:

Źródło:

Postęp: